פרופ' יצחק אנגלרד
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יצחק אנגלרד

פרופ' יצחק אנגלרד

שנת הבחירה: תשנ''ב 1992
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: משפטים

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' אנגלרד במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' אהרן ברק ופרופ' אריאל פורת)