פרופ' יהודה באואר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יהודה באואר

פרופ' יהודה באואר

שנת הבחירה: תש''ס 2000
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: חקר השואה
צרו קשר: bauer1926@yahoo.com

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' באואר במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' שלמה אבינרי ופרופ' שלומית וולקוב)