רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נדב נאמן

פרופ' נדב נאמן

שנת הבחירה: תשע''ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: היסטוריה של עם ישראל

קישורים נוספים:

לריאיון שהתקיים עם פרופ' נאמן במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיין: פרופ' ישראל פינקלשטיין)