רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שלומית רמון-קינן

פרופ' שלומית רמון-קינן

שנת הבחירה: תשע''ג 2013
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות אנגלית והשוואתית
צרו קשר: rkenan@mscc.huji.ac.il

קישורים נוספים:

לריאיון שהתקיים עם פרופ' שלומית רמון-קינן במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינת: פרופ' מיכל גוברין)