רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' משה בר-אשר

פרופ' משה בר-אשר

שנת הבחירה: תשע''ד 2014
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לשון עברית

קישורים נוספים: