פרופ' איל בנבנישתי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' איל בנבנישתי

פרופ' איל בנבנישתי

שנת הבחירה: תשע"ז 2017
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: משפטים
צרו קשר: ebenve@gmail.com

קישורים נוספים: