פרופ' נעמה ברקאי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' נעמה ברקאי

פרופ' נעמה ברקאי

שנת הבחירה: תשע"ח 2018
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: גנטיקה מולקולרית

קישורים נוספים: