פרופ' יונתן מאיר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יונתן מאיר

פרופ' יונתן מאיר

שנת הבחירה: תשע"ט 2019
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התחום המדעי: היסטוריה יהודית
צרו קשר: meirj@bgu.ac.il

קישורים נוספים: