רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אניטה שפירא

פרופ' אניטה שפירא

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל אביב
התחום המדעי: היסטוריה של עם ישראל