רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יאיר רייזנר

פרופ' יאיר רייזנר

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: אימונולוגיה