פרופ' מוחמד חאג' יחיא
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מוחמד חאג' יחיא

פרופ' מוחמד חאג' יחיא

שנת הבחירה: תשפ"א 2021
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: עבודה סוציאלית

קישורים נוספים: