פרופ' ישראל גרשוני
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' ישראל גרשוני

פרופ' ישראל גרשוני

שנת הבחירה: תשפ"ג 2023
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: היסטוריה של המזרח התיכון

קישורים נוספים: