פרופ' שרה סטרומזה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שרה סטרומזה

פרופ' שרה סטרומזה

שנת הבחירה: תשפ"ג 2023
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: שפה וספרות ערבית, מחשבת ישראל

קישורים נוספים: