פרופ' אלי זלדוב
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אלי זלדוב

פרופ' אלי זלדוב

שנת הבחירה: תשפ"ג 2023
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיסיקה של חומר מעובה