פרופ' מיכל אירני
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכל אירני

פרופ' מיכל אירני

שנת הבחירה: תשפ"ג 2023
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: מדעי המחשב

קישורים נוספים: