פרופ' דוד איילון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' דוד איילון

פרופ' דוד איילון

שנת הבחירה: תשכ''א 1961
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה של העמים המוסלמיים
תאריך הפטירה: א" בתמוז תשנ"ח, 25 ביוני 1998

קישורים נוספים: