רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מיכאל  ברונו

פרופ' מיכאל ברונו

שנת הבחירה: תשל''ו 1975
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: כלכלה
תאריך הפטירה: ט"ז בטבת תשנ"ז, 26 בדצמבר 1996