פרופ' אליהו לואיס גוטמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' אליהו לואיס גוטמן

פרופ' אליהו לואיס גוטמן

שנת הבחירה: תשל''א 1971
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: סוציולוגיה
תאריך הפטירה: ג" במרחשוון תשמ"ח, 25 באוקטובר 1987