פרופ' שלמה מורג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שלמה מורג

פרופ' שלמה מורג

שנת הבחירה: תשנ"ז 1997
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לשון עברית
תאריך הפטירה: כ"ג באלול תשנ"ט, 4 בספטמבר 1999