פרופ' בנימין מזר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' בנימין מזר

פרופ' בנימין מזר

שנת הבחירה: תש"ך 1960
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ארכאולוגיה, תולדות עם ישראל
תאריך הפטירה: ט"ו באלול תשנ"ה, 9 בספטמבר 1995