פרופ' שלמה אבינרי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שלמה אבינרי

פרופ' שלמה אבינרי

שנת הבחירה: תשע"ב 2012
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מדע המדינה
תאריך הפטירה: י"ח בכסלו תשפ"ד, 1 בדצמבר 2023

קישורים נוספים: