דוח הוועדה לקידום מדעי הרוח תשפ"ג / 2023
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח הוועדה לקידום מדעי הרוח תשפ"ג / 2023

 
בשל המשבר הנוכחי במדעי הרוח בארץ ובעולם ומתוך הכרה עמוקה בחיוניותם של מדעי הרוח לעיצוב עולמו הפנימי של הפרט ולשמירה על חוסנה הרוחני של החברה, הקים נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ׳ דוד הראל, בנובמבר 2021 , את הוועדה לקידום מדעי הרוח והעניק לה מנדט רחב. 

הרכב הוועדה:
פרופ' מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה, יו"ר הוועדה
פרופ' עופר אשכנזי, חבר האקדמיה הצעירה
פרופ' מיכל בירן, חברת האקדמיה
פרופ' ישראל ברטל, חבר האקדמיה
פרופ' אבנר הולצמן, חבר האקדמיה
פרופ' סרג'יו הרט, חבר האקדמיה, יושב ראש החטיבה למדעי הרוח
פרופ' יוסי שילה, חבר האקדמיה, החטיבה למדעי הטבע
 
תמצית המלצות הוועדה:
א. חיזוק הוראת המקצועות ההומניסטיים במערכת החינוך.
ב. חשיפת התלמידים להיקף, למגוון ולעושר של מדעי הרוח, נוסף על מקצועות ועל תכנים הנלמדים על פי תוכניות הלימודים הקיימות.
ג. הגדלת מספר הלומדים לתואר ראשון בפקולטות למדעי הרוח והגדלת חשיפתם של הלומדים בפקולטות אחרות לתכנים של מדעי הרוח.


להורדת הדוח המלא