Australian Academy of Science
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

אוסטרליה

Australian Academy of Science

Australian Academy of Science

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה האוסטרלית למדעים נחתם בשנת 1998.
 
בשנת 2011 ביקרה בישראל נשיאת האקדמיה האוסטרלית דאז פרופ' סוזן קורי (Prof. Suzanne Cory). ביקורה כלל פגישה בבית האקדמיה עם נשיאת האקדמיה דאז פרופ' רות ארנון ועם חברי מועצת האקדמיה. הם דנו בפגישתם בצעדים אפשריים לחיזוק הקשר בין האקדמיות ולהרחבתו.