Bulgarian Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

בולגריה

Bulgarian Academy of Sciences

Bulgarian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הבולגרית למדעים נחתם בשנת 1995 וחודש בשנת 2023.
 
לפי ההסכם ביקרו חוקרים בולגרים וחוקרים ישראלים – בתחומי ההיסטוריה, הנירוביולוגיה, הכימיה, המתמטיקה והפיזיקה – בישראל ובבולגריה, בהתאמה.