רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

סין

Chinese Academy of Sciences

Chinese Academy of Sciences

בשנת 1988 ביקרה בסין משלחת מהאקדמיה, ויחד הקימו שתי האקדמיות את המרכז האקדמי הישראלי בבייג'ינג עוד טרם כינון היחסים הדיפלומטיים בין הממשלות. בשנת 1991 נחתם הסכם עם האקדמיה הסינית למדעים, ובשנת 2000 נחתם הסכם לשיתוף פעולה בין האקדמיה ובין האקדמיה הסינית למדעי החברה. לפי ההסכמים יוקמו מפעלי מחקר משותפים, יתקיימו סדנאות וסימפוזיונים ויהיו חילופי מדענים.
 
בחודש מרס 2012 ביקר באקדמיה Prof. Chunli Bai, נשיא האקדמיה הסינית למדעים, בראש משלחת של שבעה חוקרים. המשלחת נפגשה עם נשיאת האקדמיה אז פרופ' רות ארנון ועם חברי המועצה. בדיון הוזכר ההסכם הרב-שנתי אשר נחתם בין קרנות המדע של שתי המדינות. עלו הצעות לחיזוק הקשרים בין האקדמיות, ובהן קיום סדנאות מדעיות בין-תחומיות דו-לאומיות וקיום כינוס משותף לציון 25 שנה להיווסדו של המרכז האקדמי בבייג'ינג.