גילוי דעת: עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין ההחלטה לנסח קוד אתי עבור המערכת האקדמית בישראל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת: עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין ההחלטה לנסח קוד אתי עבור המערכת האקדמית בישראל

מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה דאגה עמוקה לנוכח הכוונה להחיל קוד אתי מוכתב על המערכת האקדמית בישראל. המועצה מתנגדת למהלך זה ורואה בו פגיעה מהותית בחופש האקדמי ובחוק המועצה להשכלה גבוהה.
11/06/2017
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בהשתתפות נשיאיה הקודמים של האקדמיה ערכה דיון שלא מן המניין בנוגע ליזמה לחבר קוד אתי להתנהלות מרצים באקדמיה.
 
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה דאגה עמוקה לנוכח הכוונה להחיל קוד אתי מוכתב על המערכת האקדמית בישראל. המועצה מתנגדת למהלך זה ורואה בו פגיעה מהותית בחופש האקדמי ובחוק המועצה להשכלה גבוהה (1958) הקובע (בסעיף 15) כי כל מוסד אקדמי בישראל יהיה בן-חורין לכלכל את ענייניו האקדמיים כראות עיניו.
 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה ופועלת על פי חוק (תשכ"א-1960), לפיו היא נדרשת לייעץ לממשלת ישראל בנושאי מחקר ותכנון מדעי-מחקרי בעלי חשיבות לאומית, ומופקדת על שמירה וקידום של המצוינות המדעית בארץ.