גילוי דעת - מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה בעבר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת - מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה בעבר

25/10/2018
עם פתיחת שנת הלימודים מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה בעבר מברכים את מוסדות ההשכלה הגבוהה ומאחלים לחוקרים, למורים ולתלמידים שנה פורייה ומוצלחת של לימוד ומחקר.
 
האוניברסיטאות ומוסדות המחקר בישראל מובילים את המחקר המדעי במדינת ישראל והישגיהם זוכים להכרה בינלאומית. חירות אקדמית, תמיכה תקציבית ראויה וקשר שוטף עם מוסדות, חוקרים ותלמידים בעולם כולו חיוניים להמשך ההצלחה. יש להבטיח את נכונותם של מדענים וסטודנטים לבוא לישראל, בד בבד עם הבטחת האינטרס הביטחוני של המדינה.
 
בתחומי המחקר, קידום המדע וההשכלה הגבוהה פועלים בישראל מספר רב של מוסדות המבטיחים מגוון רחב של אפשרויות לרכישת השכלה גבוהה ולקיום מחקר מדעי ברמה גבוהה, תוך תחרות על בסיס איכות ומקוריות בכל הנוגע למענקי מחקר.
 
האקדמיה מביעה את צערה על הכרזות בעניין קרטליזציה כביכול במחקר ובהשכלה הגבוהה. ראוי להדגיש: יש להקפיד על הרמה והאיכות של ההוראה והמחקר ואין לפרש דרישות לרמה מתאימה כדרישות קרטליות. גם אם קיימים חילוקי דעות בעניין זה, ראוי לשמור על שיח מכבד.
 
פרופ' נילי כהן, פרופ' דוד הראל, פרופ' איתמר וילנר, פרופ' יוסף קפלן, גליה פינצי
פרופ' רות ארנון, פרופ' יהושע יורטנר, פרופ' יעקב זיו, פרופ' מנחם יערי
 
* האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה ופועלת על פי חוק (תשכ"א-1960), לפיו היא נדרשת לייעץ לממשלת ישראל בנושאי מחקר ותכנון מדעי-מחקרי בעלי חשיבות לאומית, ומופקדת על שמירה וקידום של המצוינות המדעית בארץ.