גילוי דעת: עמדת מועצת האקדמיה ונשיאיה לשעבר בעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גילוי דעת: עמדת מועצת האקדמיה ונשיאיה לשעבר בעניין ההפרדה המגדרית באקדמיה

02/12/2018
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה לשעבר מתנגדים בתוקף לעמדת המל"ג המתירה הנהגת ימי לימוד שונים לגברים ולנשים בקמפוסים האקדמיים, כמו גם הפרדה בין גברים ונשים ברחבי הקמפוסים, בתנאי שהיא איננה נעשית בכפיה.
 
עמדת המל"ג מערערת את היסודות עליהם מושתתת האקדמיה בישראל. ההיתר שניתן להפרדה חותר תחת עקרון השוויון. נשים מהוות כיום מרכיב מרכזי בלימוד, בהוראה ובמחקר האקדמי בישראל. השוויון המגדרי באקדמיה עדיין לא הוגשם במלואו. ההיתר להפרדה בימי הלימוד וברחבי הקמפוסים מהווה בפועל היתר להדרה הדרגתית של נשים, הדרה הפוגעת בכבוד האדם וגוררת בהכרח ירידה ברמה האקדמית, באיכות ההוראה והמחקר ובתפקוד האקדמי של האוניברסיטאות. היא גם תפגע במעמדם של האקדמיה הישראלית והמדע הישראלי בעולם.
 
העמדה הנוכחית של המל"ג היא המשך להחלטה קודמת, מצומצמת יותר, שהתירה הפרדה בכיתות הלימוד בלבד. ההמשך ממחיש את סכנת ההידרדרות. ההחלטה המקורית, הבעייתית כשלעצמה, נועדה כביכול לתחום מוגדר ומצומצם. עתה אנו עדים לכך שהחלטה זו פרצה גבולות והיא מאיימת לפגוע במרקם האקדמי כולו.
 
אנו תומכים בשילובם של חרדים באקדמיה, אך לא נוכל לקבל את הטיעון שהדרך היחידה לשילובם חייבת להיות כרוכה בהקרבת עקרון יסוד שעליו מושתתת האקדמיה.
 
אנו קוראים למל"ג לחזור בה מהחלטתה בעניין ההפרדה המגדרית ולהמשיך לפעול בתוקף להגשמת עקרון השוויון המגדרי. במקביל אנו קוראים לכנסת לבלום כל תהליך חקיקה המבקש להכשיר הפרדה מגדרית באקדמיה.
 
פרופ' נילי כהן, פרופ' דוד הראל, פרופ' איתמר וילנר, פרופ' יוסף קפלן, גליה פינצי פרופ' רות ארנון, פרופ' יעקב זיו, פרופ' יהושע יורטנר, פרופ' מנחם יערי