קול קורא - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קול קורא - האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica

22/07/2019
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וה-Monumenta Germaniae Historica, מינכן – המוסד המרכזי מאז שנת 1819 להוצאת מהדורות ביקורתיות של טקסטים שנכתבו בגרמניה בימי הביניים – הסכימו בשנת 2001 להוציא במשותף סדרת מהדורות מדעיות של חיבורים עבריים שנכתבו בימי הביניים באשכנז. המהדורות נכתבות בעברית ובכל אחת מהן מבוא ותרגום בגרמנית או באנגלית וכן תקציר המבוא בעברית.
 
עד כה הופיעו הכרוניקות העבריות על אודות גזרות תתנ"ו, שההדירה אווה האוורקאמפ (2005), ופיוטי גזרות תתנ"ו, שההדירו אברהם גרוס ואברהם פרנקל בהשתתפות פיטר ש' לנרד (2016). כרך תקנות שו"ם, בההדרת ריינר בארצן, עומד להופיע בעוד חודשים ספורים; שני כרכים נוספים נמצאים בהכנה.
 
ועדת ההיגוי של מיזם זה מטעם האקדמיה למדעים מבקשת עתה לקבל הצעות לההדרת החיבורים האלה:
  • שו"ת של חכמי אשכנז וצרפת במאות העשירית והאחת עשרה (באחריות פרופ' אברהם גרוסמן)
  • מעשה הגאונים (באחריות מר יעקב גוגנהיים)
  • ספר הרוקח (באחריות מר יעקב גוגנהיים)
  • ספרי צוואות (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • רשימות כרונולוגיות (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • חיבורי תשובה של חסידי אשכנז (באחריות פרופ' שמחה עמנואל)
  • קורפוס של כתבי יד עם קולופונים שנכתבו באשכנז (באחריות פרופ' מלאכי בית-אריה)
  • ספר החשק או הפירוש על שבעים השמות של מטטרון (באחריות פרופ' משה אידל)
  • אלעזר בן אשר הלוי, ספר הזכרונות (באחריות ד"ר פיטר לנרד)
האחריות לאיתור כל כתבי היד הרלוונטיים תהיה על המהדירה או המהדיר. כל מהדורה ביקורתית תכלול מבוא היסטורי, ואפשר שאת המבוא יכתוב אדם אחר ולא המהדיר עצמו. תרומתו הספציפית של כל משתתף בההדרתו של חיבור תובלט בצורה הראויה.
 
ההצעות ייבדקו בוועדת ההיגוי וייבחרו על סמך מצוינות אקדמית.
 
האקדמיה תממן כל מהדורה עד סכום של 10,000₪ לחיבור. אין לגבות תקורה על התשלום.
 
המציעים מתבקשים לכתוב לוועדה איזה חיבור הם מעוניינים לההדיר, ולצרף קורות חיים, רשימת פרסומים, רשימת מהדורות ביקורתיות שהכינו בעבר ודוגמה של חמישה עמודים מהמהדורה שהם מציעים למיזם. נא לשלוח את החומר לגב' סימה דניאל, רכזת החטיבה למדעי הרוח, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, sima@academy.ac.il עד כ"ג בתשרי תש"ף, 22 באוקטובר 2019.