ביטול מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ביטול מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות

29/12/2021
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (להלן: "האקדמיה") מודיעה בזאת על ביטול מכרז פומבי מס' 01/2021 למתן שירותי אפיון, פיתוח, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכת הגשות ומלגות. מכרז חדש יפורסם בימים הקרובים.
 
הוראות המכרז החדש שיתפרסם הן הקובעות.
 
בברכה,
גדי לוין
סמנכ'ל כספים