האקדמיה מברכת את רננה פרזנצ'בסקי אמיר על מינויה למנהלת היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה מברכת את רננה פרזנצ'בסקי אמיר על מינויה למנהלת היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך

16/01/2022
האקדמיה מברכת את רננה פרזנצ'בסקי אמיר על מינויה למנהלת היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך.