יישום ראשון של המלצות דוח איכות חיים בת-קיימה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

יישום ראשון של המלצות דוח איכות חיים בת-קיימה

18/08/2021
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום לראשונה נתונים של מדדי קיימות איכות החיים בישראל, כפי שהומלץ בדוח "איכות חיים בת-קיימה בישראל" של האקדמיה. פרסום זה הוא היישום הראשון של המלצות הדוח והוא מכיל את הנתונים הזמינים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעת הזאת. בהמשך תפתח הלמ"ס מדדים נוספים על בסיס המלצות הדוח ותפרסם את ממצאיה בהודעה שנתית.