ה"יוזמה" נפרדה מנשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי, שהוביל את הקמתה ושימש יו"ר ועדת ההיגוי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ה"יוזמה" נפרדה מנשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי, שהוביל את הקמתה ושימש יו"ר ועדת ההיגוי

19/05/2022
ב-18 במאי 2022 נפרדה "יוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך" בהערכה ובהוקרה רבה מנשיא האקדמיה לשעבר פרופ' מנחם יערי, אשר הוביל וליווה את תהליכי הקמתה ושימש יו"ר ועדת ההיגוי שלה מאז ייסודה. מפגש הפרידה החגיגי נערך בבית האקדמיה. יושב הראש החדש של ועדת ההיגוי הוא חבר האקדמיה פרופ' ישראל ברטל.
 
היוזמה עוסקת בנושאי חינוך שעל סדר יומם של מקבלי החלטות ומקדמת שימוש שיטתי בידע מחקרי עדכני ומבוקר בתהליכי מדיניות, פיתוח והטמעה. היא פועלת באמצעות שלושה ערוצי פעילות עיקריים שמשתתפים בהם חוקרים, מקבלי החלטות ואנשי שדה: ועדות קונצנזוס וצוותי מומחים, קבוצות עבודה ועיבוד ידע מחקרי והנגשתו.
 
 
                                  פרופ' מנחם יערי במפגש הפרידה מה"יוזמה"