דוח מצב המדע תשפ"ג/2022 בידיעות אחרונות
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע תשפ"ג/2022 בידיעות אחרונות

24/02/2023
האקדמיה תפרסם בשבוע הבא, על פי חוק, את דוח מצב המדע בישראל תשפ"ג/2022.
המסקנות העיקריות והמלצות ועדת הדוח כבר מתוארות בכתבתו המקיפה של ישראל וולמן שהתפרסמה היום בממון וב-YENT.