מועצת האקדמיה הלאומית למדעים קוראת לממשלה לשמור על עצמאותה של הספרייה הלאומית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מועצת האקדמיה הלאומית למדעים קוראת לממשלה לשמור על עצמאותה של הספרייה הלאומית

28/02/2023
מועצת האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים מביעה את דאגתה החמורה והסתייגותה החריפה מכוונת הממשלה לשנות את חוק הספרייה הלאומית על פי יוזמתו של שר החינוך, ומפגיעה במעמדה העצמאי של הספרייה.
 
פניה זו של המועצה נעשית מתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בעניינים הנוגעים למדע ולמחקר במדינת ישראל, וכן מתוקף חוק הספרייה הלאומית משנת 2007 הקובע כי נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים משמש כיו"ר מועצת הספרייה, שבין תפקידיה מינוי חברות וחברי הדירקטוריון.
 
לספרייה הלאומית מקום מרכזי בתרבות הישראלית, כמו גם במיקומה של מדינת ישראל כמרכז תרבותי עולמי בתחומי היהדות ומדעי הרוח. הספרייה הלאומית מהווה, למן ראשית המאה העשרים, מרכז לאוצרות תרבות יהודית, מוסלמית ועולמית. היא משמשת כתשתית מחקר ייחודית ומוקד לחוקרים במגוון תחומי הידע של מדעי הרוח והחברה.
 
העברת מינוי הדירקטוריון ממועצה ציבורית בלתי תלויה לידיו של שר בממשלה מהווה התערבות בוטה בעצמאותה של הספרייה, בכך שהיא מכפיפה אותה במובהק לדרג הפוליטי. שינוי כזה יזיק לאוצר הידע הלאומי היהודי והישראלי באופן בלתי הפיך. הוא גם יפגע באמונם של התורמים והשותפים לפעילות הספרייה בארץ ובחו"ל, אשר ביססו את תרומותיהם על מעמדה של הספרייה כתשתית מחקר המנוהלת לאורה של המצוינות המדעית בלבד ובאופן חופשי משיקולים פוליטיים.
 
בספרייה הלאומית קיימים כיום למעלה מחמישה מיליון ספרים וכתבי עת, וכן אלפי פריטים נוספים באוספים מיוחדים, בהם כתבי יד, ארכיונים, מפות, הקלטות מוזיקליות ואוספים דיגיטליים. המשך קידום השינוי לחוק הספרייה עלול להביא למשיכה של אוספים קיימים ממנה ושל תרומות שהובטחו לה לצורך פעילותה, ובסופו של דבר אולי אף לפירוקה בפועל של הספרייה.
 
המועצה קוראת לממשלה לעצור מיידית את המהלכים לשינוי החוק. השתלטות פוליטית על הספרייה תפגע באופן קשה ביותר בעוצמתה התרבותית והמדעית של ישראל.