דיון מיוחד בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת על מצב לימודי מדעי הרוח בעקבות פרסום דוח מצב המדע תשפ"ג/2022
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דיון מיוחד בוועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת על מצב לימודי מדעי הרוח בעקבות פרסום דוח מצב המדע תשפ"ג/2022


17/07/2023
ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת קיימה היום, יום שני 17 ביולי 2023, דיון על מצב לימודי מדעי הרוח בישראל בעקבות הצגת דוח מצב המדע התלת-שנתי תשפ"ג/2022 שפרסמה לא מכבר האקדמיה.

בישיבה השתתפו נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג, חברת האקדמיה פרופ' מיכל בירן ומנהלת האקדמיה גליה פינצי. במהלך הישיבה התייחס פרופ' הראל למצב הנוכחי של לימודי מדעי הרוח ופרופ' בירן הציגה הצעות לשיפורו שפורסמו בדוח מצב המדע. פרופ' הראל הדגיש את חשיבותם של מדעי הרוח ואת הצורך בהגברת התמיכה וההשקעה בתחום זה.

התובנות וההצעות שעלו בדוח מצב המדע הולידו דיונים משמעותיים בין חברי הוועדה, תוך שימת דגש על חשיבות תעדוף מדעי הרוח באקדמיה בישראל. המושב שימש פלטפורמה לבחינת אסטרטגיות, יוזמות ושיתופי פעולה פוטנציאליים לחיזוק תחום מדעי הרוח.

לחצו כאן לקריאת פרק מדעי הרוח בדוח מצב המדע

 ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת
 
מימין: ראש מכון ון ליר פרופ' שי לביא, נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל, סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג וחברת האקדמיה פרופ' מיכל בירן.