ביקור משלחת האקדמיה במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטת תל אביב
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ביקור משלחת האקדמיה במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטת תל אביב

31/07/2023
ביקור משלחת האקדמיה במרכז האקדמי לב
ב-26 ביולי 2023 ביקר נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל במרכז האקדמי לב בירושלים בלוויית סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג ומנהלת האקדמיה גב' גליה פינצי. המרכז האקדמי, אשר הציגו בפניהם את פעילות המוסד, כולל מגוון מרכזים אקדמיים. נשיא האקדמיה התרשם מהדרך שבה המכללה שמה דגש על ערכים ומנהיגות במסלול הלימוד שלה על מנת להכשיר את בוגריה לתרומה לחברה הישראלית. בסיום הביקור הודה נשיא האקדמיה להנהלת המכללה על תרומתם למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

ביקור משלחת האקדמיה באוניברסיטת תל אביב
ב-31 ביולי 2023 ביקר נשיא האקדמיה פרופ' דוד הראל באוניברסיטת תל אביב בליווי סגנית הנשיא פרופ' מרגלית פינקלברג ומנהלת האקדמיה גב' גליה פינצי. במהלך הביקור הם נפגשו עם נשיא האוניברסיטה וחבר האקדמיה פרופ' אריאל פורת ועם ההנהלה האקדמית של האוניברסיטה, ואלה הציגו את פעילותם הענפה. בסוף הביקור הביע נשיא האקדמיה את הערכתו הרבה לנשיא ולצוות ההנהלה האקדמית של האוניברסיטה על עבודתם הברוכה למען עתיד ההשכלה הגבוהה בישראל.