האקדמיה אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה אבלה על מותו של חבר האקדמיה פרופ' שלמה אבינרי

03/12/2023
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
אבלה על מותו של חבר האקדמיה
 
פרופ' שלמה אבינרי
 
חוקר מזהיר בתחום מדעי המדינה והיסטוריון של הפילוסופיה הפוליטית, זוכה פרס ישראל, היה פעיל בעיצוב התפתחויות חברתיות ופוליטיות בארץ ובעולם ואינטלקטואל מעורב ומשפיע, שהגותו תרמה רבות לרעיון המדיני ולדיון הציבורי
 
האקדמיה שולחת את תנחומיה לבני המשפחה