15 בינואר | גילוי דעת מאת מועצת האקדמיה בנושא הקיצוץ המתוכנן בתקציבי ההשכלה הגבוהה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

15 בינואר | גילוי דעת מאת מועצת האקדמיה בנושא הקיצוץ המתוכנן בתקציבי ההשכלה הגבוהה

15/01/2024
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שתפקידה על פי חוק, בין השאר, הוא לייעץ לממשלה בסוגיות בעלות חשיבות לאומית בתחומי המחקר והתכנון המדעי, לרבות במתן הערכות מצב לאומיות, מביעה התנגדות נמרצת וחריפה לקיצוץ שמתכנן שר האוצר בתקציבי ההשכלה הגבוהה, המחקר והתרבות.
 
מועצת האקדמיה מביעה את דאגתה העמוקה מהקיצוצים המתוכננים בתקציבי ההשכלה הגבוהה, המדענים הראשיים של משרדי הממשלה, הספריות הציבוריות ומפעלי התרבות, בשל החשש הכבד שקיצוצים אלה יסיגו לאחור את הישגיה של מדינת ישראל עד כה, ואף יפגעו פגיעה אנושה ביכולתה של המדינה להשתקם לאחר המלחמה.
 
ההחלטות המתקבלות, המבטאות סדר עדיפויות בעייתי ביותר, ידרדרו את מדינת ישראל ממעמדה כמדינה מובילה במדע, בטכנולוגיה ובתרבות, מעמד שקנתה לה במשך עשרות שנות קיומה, משום שהן ישפיעו לרעה על תפקוד מוסדות ההשכלה הגבוהה, המחקר והרוח, ויפגעו קשות בהכשרת דור העתיד של המחנכים, החוקרים, המהנדסים, הרופאים, היוצרים, והאמנים של מדינת ישראל. הקיצוצים התקציביים במדע יפגעו ללא ספק גם בשיתופי הפעולה עם גופי מדע בין-לאומיים, שהם חיוניים לקשרי ישראל עם העולם.
 
מצב החירום השורר כעת במדינת ישראל מחייב בנייה ושיקום נרחבים. הקיצוץ המתוכנן במימון פעילויות המדענים הראשיים של משרדי הממשלה יפגע קשות ביכולתם של משרדים אלה לפעול על פי מדיניות מוכוונת נתונים ומידע מחקרי, למען שיקום חברתי וכלכלי של המדינה.
יש לזכור שזקיפות קומתה של המדינה ובטחון ורווחת אזרחיה, מושפעים באופן מובהק ממעמדה העולמי כדמוקרטיה ליברלית, אשר נותנת קדימות להשקעה ותמיכה במחקר, בהשכלה הגבוהה, בתעשייה ובתרבות.
 
המועצה מפצירה בממשלה לעצור לאלתר את המהלכים לקיצוצים אלה ולקיים דיון מעמיק ויסודי בנושא, בשיתוף של כל הגורמים הרלוונטיים, כדי להגיע להסכמה רחבה ולמנוע את הפגיעה החמורה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך, בחוסנה, ביטחונה ועתידה של מדינת ישראל.
 
פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה
פרופ' מרגלית פינקלברג, סגנית נשיא האקדמיה
פרופ' סרג'יו הרט, יו"ר החטיבה למדעי הרוח באקדמיה
פרופ' ידין דודאי, יו"ר החטיבה למדעי הטבע באקדמיה
פרופ' נילי כהן, נשיאת האקדמיה לשעבר
גליה פינצי, מנהלת האקדמיה