בימים אלה מתפרסמים דפי המידע והטפסים להגשת בקשות למלגות קרן פולקס, לתלמידי מדעי החיים והרפואה.
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

בימים אלה מתפרסמים דפי המידע והטפסים להגשת בקשות למלגות קרן פולקס, לתלמידי מדעי החיים והרפואה.

מועד אחרון להגשה: 15 בינואר 2007. לפרטים נוספים
05/11/2006
מועד אחרון להגשה: 15 בינואר