לקראת פרסום "דוח שוחט"* האקדמיה מפרסמת את תוצאות המִרשם למדענים ומדעניות ישראלים צעירים בחו"ל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

לקראת פרסום "דוח שוחט"* האקדמיה מפרסמת את תוצאות המִרשם למדענים ומדעניות ישראלים צעירים בחו"ל

911 איש ואישה השיבו למִרשם באתר האינטרנט של האקדמיה
רוב החוקרים המשיבים 73% (=בעלי תואר דוקטור) מהמדעים המדויקים
ואילו מבין הדוקטורנטים (ומשתלמי הפוסט-דוקטורט) - הרוב 54% ממדעי הרוח והחברה
15/07/2007
911 איש ואישה השיבו למִרשם באתר האינטרנט של האקדמיה
רוב החוקרים המשיבים 73% (=בעלי תואר דוקטור) מהמדעים המדויקים
ואילו מבין הדוקטורנטים (ומשתלמי הפוסט-דוקטורט) - הרוב 54% ממדעי הרוח והחברה
ל 95% מהמשיבים אין סידור לחזרה לקריירה אקדמיה בישראל; כמחציתם במגעים לחזרה
הוועדה *לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, בראשות מר אברהם (בייגה) שוחט בחנה מגוון נושאים בהתאם לכתב המינוי שלה, וגיבשה המלצותיה באמצעות פעולתן של ארבע ועדות משנה.
נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' מנחם יערי עמד בראש אחת מוועדות המשנה, שעסקה במכלול הנושאים הקשורים לטיפוחו של מערך מחקר ראוי לשמו ולהבטחת עתודה של חוקרים מעולים בישראל.
לצורך עבודת הוועדה הפעילה האקדמיה מפברואר 2007 מִרשם מקוון למדענים ולמשתלמים ישראלים צעירים בחו"ל. בעקבות זאת יזם פרופ' יערי את כינונו של מרכז קשר בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לבין מדענים ישראלים צעירים בחו"ל.
רבים סבורים כי מדינת ישראל אינה עושה די כדי לשמור על קשר עם מדענים, חוקרים ותלמידי מחקר ישראלים השוהים בחו"ל. האקדמיה החליטה לפעול להגברת קשר זה ושמירתו. במכתב אישי מנשיא האקדמיה לחוקרים שהשיבו למרשם, מסביר פרופ' מנחם יערי כי כוונת האקדמיה היא להביא את דבר החוקרים הצעירים הישראלים בחו"ל לידיעת הגורמים המוסמכים בישראל ולעשות כמיטב יכולתה לסייע להם בנושאים הייחודיים המעסיקים אותם.
ההערכה הרווחת היא שיש כמה אלפי דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים ישראלים בחו"ל וכי בעשור האחרון גדל השיעור של חוקרים ישראלים שאינם חוזרים למערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית, תופעה המכונה "בריחת המוחות". אחת הסיבות העיקריות נעוצה בצמצום התקנים והיעדר היכולת של המערכת האקדמית בארץ לקלוט מדענים צעירים חדשים.
עוד עולה מתוצאות המרשם עולה כי השיקולים של משפחה, תרבות וחינוך הילדים ומציאת סביבה מקצועית הולמת, הן המוטיבציות העקריות של אנשים לחזור; לעומת השיקולים של התנאים הפוליטיים, הביטחוניים ונושא השכר ורמת החיים.
נשיא האקדמיה מסר כי ההיענות הנלהבת של כמעט 1000 ישראלים שטרחו להשיב על שאלון כה מפורט, מצביעה על כך שאלפי מדענים ישראלים מחפשים את דרכם לשוב ארצה להמשך פעילותם המחקרית. על מערכת ההשכלה הגבוהה לעשות מאמץ ניכר על מנת להציע להם עתיד מקצועי נאות.
לעיון בתוצאות המרשם בלחצן "למידע/חומר נוסף"
דוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל (ועדת שוחט)>>