האקדמיה הצעירה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הצעירה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מצטרפת למגמה כללית הולכת וגדלה בעולם, ומקימה אקדמיה צעירה. האקדמיה הצעירה תפעל באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית. את החברים הראשונים של האקדמיה הצעירה ממנה ועדה של האקדמיה הלאומית. החל בשנה השנייה ייבחרו החברים על פי תקנון שייקבע.
01/01/2012
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מצטרפת למגמה כללית הולכת וגדלה בעולם, ומקימה אקדמיה צעירה. האקדמיה הצעירה תפעל באופן עצמאי, בגיבוי ובסיוע של האקדמיה הלאומית. את החברים הראשונים של האקדמיה הצעירה ממנה ועדה של האקדמיה הלאומית. החל בשנה השנייה ייבחרו החברים על פי תקנון שייקבע.
חברי האקדמיה הצעירה, נשים וגברים, יהיו אנשי מדע מתחומי מדעי הרוח ומדעי הטבע תושבי ישראל שגילם בעת בחירתם עד 45 שנה ואשר הוכיחו הצטיינות במחקר וחשיבה מקורית, זכו בפרסים יוקרתיים או באותות הצטיינות על מחקרם או קיבלו מענק מחקר מן הקרן הלאומית למדע או מ-ERC.
החברים ייבחרו לתקופה קצובה של ארבע שנים. בשנה הראשונה ייבחרו עשרים מדענים צעירים מצטיינים ובכל שנה שלאחר מכן יתווספו עליהם עשרה.
ואלה מטרותיה של האקדמיה הצעירה:
1. קידום מעמדו של המדען הצעיר בישראל.
2. קידום הקשר בין המדע לבין קובעי המדיניות.
3. קידום הקשר בין המדע לבין החברה.
4. קידום הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי מדע שונים ועידוד מחקרים משותפים.
5. שיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם.