רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פעילות הוועדה

6.6.2017: חברת הוועדה, עו"ד ד"ר סיון תמיר ורכז הוועדה, ד"ר מני קירמה, השתתפו בישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא דו"ח סיכום פעילות הוועדה העליונה לניסויים רפואיים בבני אדם לשנת 2016.
 
7.6.2017: יו"ר הוועדה, ד"ר עתניאל א. דרור, נפגש עם Prof. Dr. theol. Peter Dabrock, יו"ר המועצה הלאומית לאתיקה של גרמניה (German Ethics Council). בפגישה נדונו חיזוקי הקשרים בין הוועדות ושיתופי פעולה עתידיים אפשריים ביניהן.
 
11.7.2017: יו"ר הוועדה, ד"ר עתניאל א. דרור, נפגש עם Prof. Constantinos N. Phellas, יו"ר הוועדה האתית הלאומית של קפריסין (Cyprus National Bioethics Committee) ומספר חברות/י ועדה. בפגישה נדונו שיתופי פעולה עתידיים וארגון כנס בין-לאומי.
 
14.9.2017: ישיבה ראשונה של הוועדה המייעצת לביואתיקה בהרכבה החדש.
 
28.9.2017: יו"ר הוועדה, ד"ר עתניאל א. דרור, השתתף באמצעות שיחת ועידה בישיבה של הוועדה הלאומית לאתיקה של קנדה (Standing Committee on Ethics). במפגש נדונו אפשרויות לשיתופי פעולה.
 
2.2018: עלייתו לאוויר של אתר הוועדה המייעצת לביואתיקה בשפה העברית.
 
12.3.2018: ישיבה שנייה (מתוכננת) של הוועדה המייעצת לביואתיקה