האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - על מרכז הקשר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

על מרכז הקשר

מרכז הקשר נועד לסייע לחוקרים ישראלים העובדים או לומדים בחו"ל למצוא משרה הולמת בישראל כדי שיוכלו לחזור ארצה ולהשתלב בחזרה בקהילה המדעית הישראלית. המרכז מטפל בחוקרים מכל תחומי הדעת האקדמיים, ובכללם תחומי מדעי הטבע, הרוח והחברה. מעל 1000 חוקרים ישראלים כבר השתלבו בעזרתו של מרכז הקשר באוניברסיטאות בלבד. רבים נוספים השתלבו במוסדות המחקר השונים בארץ, במכללות אקדמיות ובמכוני מחקר בסיוע מרכז הקשר. מרבית החוקרים החוזרים באו מארצות הברית, מקנדה וממדינות אירופה.
מרכז הקשר קיבל עליו להביא את דאגות החוקרים לפני מקבלי ההחלטות, והוא עושה זאת הן במישור הכללי באמצעות מפגשים שהוא מקיים והן במישור הפרטני בעזרת הקשרים שלו עם גורמי מפתח. החסמים העיקריים והגורמים המעכבים חזרה ארצה הם תחושת ניכור בשל סגנון ההתנהלות השונה בישראל, חשש מהביורוקרטיה ומחוסר השקיפות בארץ וכן דאגה מאי-יציבות תעסוקתית. החששות גוברים ככל שמתארכת השהייה בחו"ל, ומרכז הקשר מסייע בעצם השמירה על קשר ובמניעת נתק וכן בהענקת תחושת ביטחון בכל התהליך של החזרה ארצה.
 
כיום רשומים במאגר מרכז הקשר יותר מ-4000 חוקרים, מרביתם חיים בחו"ל ומעוניינים לשוב לישראל ומקצתם רשומים במאגר רק לצורך שמירה על קשר. מהרשומים במאגר כ-75% הם בעלי תואר PhD ומרבית השאר דוקטורנטים – יחד 94.4%. שליש מהחוקרים במאגר הם מתחומי מדעי החיים והרפואה, שליש מתחומי המדעים המדויקים ומדעי ההנדסה ושליש מתחומי מדעי הרוח והחברה. זו העתודה של הסגל האקדמי במערכת המחקר בישראל!
 
מרכז הקשר שולח לחוקרים הרשומים במאגר, לפי הדיסציפלינות המדעיות שלהם, מידע על משרות אקדמיות פתוחות הנוגעות להם באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות, במכוני המחקר ובמעבדות המחקר וכן בגופים ממשלתיים ובתעשייה, עם פרטי התקשרות. בנוסף נשלח אליהם מידע כללי ושימושי. לחוקרים החוזרים לישראל שאין להם משרה מובטחת מרכז הקשר עוזר לקשור קשרים אישיים במוסדות שבהם הם מעוניינים לעבוד. במקרים רבים קשרים אלו נוצרים בתיווכם של חברי האקדמיה, שהם בכירי החוקרים בישראל. לא אחת מסייע מרכז הקשר למצוא מקורות מימון לנסיעתם ארצה של חוקרים הרשומים במאגר לצורך השתתפות פעילה בכינוסים מדעיים בישראל, וכך ניתנת להם ההזדמנות להיחשף מקצועית, לקשור קשרים ולהתראיין למשרות. יתרונו הגדול של מרכז הקשר הוא בהתמקדות בהחזרת מדענים למשרות אקדמיות.
 
יש חוקרים החוזרים למשרה חלקית או זמנית או לבתר-דוקטורט שני ואף שלישי, אך אפילו לחוקרים שמצליחים לקבל משרה במסלול תקן מרכז הקשר מהווה רשת ביטחון, וחוקרים רבים נעזרים בו עד לקבלת הקביעות. לא אחת חוקרים שהשתלבו במוסדות בארץ מסתייעים במרכז הקשר לגיוס חוקרים נוספים למעבדות החדשות שלהם, ויש אף ש"עוברים צד" והופכים לאנשי הקשר של המוסדות עם מרכז הקשר.
 
להיותו של מרכז הקשר לחוקרים ישראלים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים יתרונות גדולים:
 
  • האקדמיה היא גוף ניטרלי על-אוניברסיטאי ובעל ראייה לאומית רחבה.
  • האקדמיה פועלת למען החוקרים עצמם, ללא העדפה מוסדית.
  • המוסדות סומכים על האקדמיה בגיוס חוקרים.
  • באקדמיה ניתן להתייעץ עם מיטב החוקרים בישראל.
  • האקדמיה שומרת על סודיות הנרשמים למאגר.
ניתן לפנות אל גב' בת-שבע שור, מנהלת מרכז הקשר, בטלפון 972-2-5676207 או בדואר האלקטרוני בכתובת
 contact-center@academy.ac.il.