רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

פזמוני האנונימוס

יוצאים לאור בצירוף מבוא, חילופי־נוסח וביאורים.
בספר כונסו יצירותיו של פייטן עלום־שם אשר חי ופעל כנראה בארץ־ישראל במאות הט'–הי'. שירים אלה, השייכים כולם לסוג ה'פזמונים', חשיבותם טמונה בכך שעל־פיהם מתאפשרת הבנה נכונה ומדויקת של אחד משלבי ההתפתחות המעניינים והמכריעים ביותר בתולדות הפייטנות המזרחית.
שנת ההוצאה: 1974 תשל"ד
השפה: עברית