רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חנות הספרים

קודיקולוגיה עברית

טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי ועיצובו בימי הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה כמותית המיוסדת על תיעוד כתבי-היד בציוני תאריך עד שנת 1540

בעריכת
ספר זה מעמיד לראשונה טיפולוגיה דיאכרונית של הספר בכתב עברי בימי הביניים בשיטת הקודיקולוגיה הכמותית, בבחינת תחום היסטורי לעצמו, על יסוד תיעוד מפורט של כל כתבי היד העבריים ששרדו בציון תאריך ושמורים במאתיים וחמישים ספריות ואוספים פרטיים בעולם, ומתוך השוואה לכתבי יד בכתבים לא עבריים שהופקו באותם המקומות והצגת התובנות ההיסטוריות והחברתיות העולות מטיפולוגיה זו. החיבור משמש כלי עזר ומדריך לחוקרים ולתלמידים ממגוון תחומים הנדרשים למקורות שבכתבי יד, וכן למהדירי טקסטים מימי הביניים – לזיהוי מוצא כתב היד ואומדן זמן העתקתו, להכרת מנהגי המעתיקים הרבים לאזוריהם ולביקורת הטקסט והכרת מסירותיו. הוא מבהיר את חיוניות הבחינה החומרית של כתבי היד כשעוסקים בטקסטים ובמסירותיהם. החיבור גם ממחיש את הצורך לראות בספרים הכתובים ביד לא רק כלי קיבול לטקסטים אלא גם חפצי תרבות עתירי מידע שבלעדיהם ההיסטוריה היהודית של ימי הביניים ענייה מאוד. רבבות כתבי יד אלו צופנים בחובם – בדרכי הפקתם, עיצובם וצריכתם וגם בגלגוליהם – מקורות היסטוריים אותנטיים המלמדים על החברה היהודית שיצרה אותם והשתמשה בהם לאורך הדורות. מיון כתבי היד לפי אזורי מוצאם ותקופות היווצרותם עשוי להעשיר את המחקר ההיסטורי בנתונים אמינים ביותר על אופיין ועל פעילותן האינטלקטואלית של הקהילות היהודיות ואפילו על היקפן.
 

הספר מופץ באמצעות DOI (Digital Object Identifier) והוא נגיש לכל דורש וניתן להורדה חופשית. הספר פורסם בשני נוסחים – עברי ואנגלי.

הקישור לנוסח העברי: https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9697

הקישור לנוסח האנגלי: https://doi.org/10.25592/uhhfdm.9349

שנת ההוצאה: 2021 תשפ"א
השפה: עברית
מספר העמודים: 551