רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכה שריר

פרופ' מיכה שריר

שנת הבחירה: תשע"ח 2018
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: מדעי המחשב

קישורים נוספים: