ערב לכבוד צאתו של הספר Bioethics and Biopolitics in Israel בהוצאת Cambridge University Press. הספר מאגד סדרה של מחקרים חדשים אודות ביואתיקה כמעשה פוליטי, משפחה ופריון, ושאלת הייחודיות הישראלית.
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

ערב לכבוד צאתו של הספר Bioethics and Biopolitics in Israel בהוצאת Cambridge University Press. הספר מאגד סדרה של מחקרים חדשים אודות ביואתיקה כמעשה פוליטי, משפחה ופריון, ושאלת הייחודיות הישראלית.