האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - היבטים חברתיים של מדע וטכנולוגיה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

היבטים חברתיים של מדע וטכנולוגיה

היבטים חברתיים של מדע וטכנולוגיה
היבטים חברתיים של מדע וטכנולוגיה

יחסי הגומלין בין מדע לטכנולוגיה ולחברה הם תלת-כיווניים: להתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות השלכות ניכרות על החברה, ולחברה השפעה ניכרת על התפתחות המדע והטכנולוגיה. התחום של מדע, טכנולוגיה וחברה מתמקד בחקר היחסים ההדדיים הללו: מה הן ההשלכות של התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות על החברה והתרבות מצד אחד, וכיצד תפיסות תרבותיות, אמונות דתיות, מבנים חברתיים ואידאולוגיות שונות מתווים את התפתחות המדע והטכנולוגיה מצד אחר? למשל, נשאלת השאלה על דרכי עיצובן של אמונות דתיות גישות ועקרונות אתיים בארץ ובעולם, וכיצד גישות ועקרונות אלו עיצבו בתורם את המדע והטכנולוגיה. תחום אחר בממשק של מדע–טכנולוגיה–חברה בוחן את היחסים התלת-כיווניים בין תפיסות ואמונות בנוגע למגדר, לגזע או להשתייכות אתנית לבין מדע וטכנולוגיה. מחקרים אלו מציגים קשת רחבה של גישות. לדוגמה: התחום של ״רפואה מגדרית״, הבוחן את המשמעויות הרפואיות של ההבדלים הביולוגיים והחברתיים בין גברים לנשים, בין זכרים לנקבות, מחקרים ביקורתיים המתמקדים בהשפעות (השליליות) של תפיסות מגדריות-גזעניות-אתניות המושרשות בחברה בנוגע למדע ולרפואה ומחקרים הבוחנים אם וכיצד המדע הוא שותף לתפיסות החברתיות בנוגע למגדר–גזע–אתניות ואת המשמעויות האתיות של שותפות זו.