האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים The Israel Academy of Sciences and Humanities - השתלת איברים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

השתלת איברים

השתלת איברים
השתלת מרכיבים ביולוגיים בין שני מינים שונים (Xenotransplantation)

בהשתלה מן הסוג הזה מושתלים מרכיבים ביולוגיים כגון איברים, רקמות או תאים  ממין אחד במין אחר, למשל: מבעל חיים באדם, ומן האדם בבעל חיים.

בהשתלת מרכיבים מבעל חיים באדם משתילים בבני אדם או מעבירים להם: 1. תאים, רקמות או איברים מבעלי חיים; 2. נוזלים, תאים או רקמות אדם אשר היו במגע חוץ-גופי עם תאים, רקמות או איברים של בעלי חיים. אחת הסיבות העיקריות להשתלת איברים מבעל חיים באדם היא החסר הגדול באיברים זמינים מבני אדם להשתלות בבני אדם. השתלת איברים מבעלי חיים היא מענה משלים (לזה של תרומת איברים מאדם לאדם) לבעיית מחסור באיברים להשתלה, שמשמעותו היא קיצור זמן ההמתנה לאיבר, דהיינו הצלת חיים ושיפור איכות חיים. זוהי פעולה רפואית בעלת תועלת אישית וחברתית כאחד.

בהשתלת מרכיבים ביולוגיים מן האדם בבעל חיים משתילים, או מעבירים, תאים או רקמות מבני אדם בבעלי חיים. השתלות מסוג זה מבוצעות לצורכי מחקר של מחלות ולצורכי פיתוח טיפולים ותרופות.

 

סוגיות אתיות נבחרות:

  •  ניצול, הקרבה והחפצה של בעלי חיים למטרות האדם (קטל בעלי חיים)

            - גידול (breeding) של בעלי חיים לצריכה אנושית ויצירת איברים ייעודיים להשתלה (באמצעות הנדסה גנטית) לתועלות               רפואיות אנושיות 

  •   השפעה לא ידועה על המין האנושי

            - חשש מפני העברת מחלות מבעלי חיים לאוכלוסייה האנושית שלעת הזאת אין להן מרפא (סיכון בריאותי לנתרמים ולציבור),               בשל השפעות לא ידועות של וירוסים סמויים בבעלי חיים על מקבלי האיברים

  •    דרך להעשרת חברות ביוטק (במסווה של דאגה לרווחתם של בני אדם)

 

 

מקורות: 

https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Xenotransplantation/

https://www.thebalance.com/the-xenotransplantation-debate-375482

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45532/